dragostea când

cuvântul e neverosimil
dragostea
şi are porcăriile lui
s-a spus în mame fraţi surori s-a spus în
şi despre literatură
în taţi ca despre un trecut cuvântul
a devenit o rană
printre atâtea alte răni
şi nicio dragoste a lui aici
şi tac
tac
aşa cum sângele se varsă-n tihnă.