nici teama

pentru că lumea asta e facută
am încercat dar
despre ceea ce simţi nu se poate scrie pînă la capăt
îţi poţi pierde minţile
totul
e ca şi cum te-ai tîrî pe tăişul unei lame
şi într-o parte ţi se duce tot sîngele
în cealaltă nimic nu va mai fi la fel.